Skip to main content

De Nederlandse American Football Bond is op zoek naar een bondscoach voor het Nederlands
U17 en Senioren vrouwen Flagfootball team.

Taken/verantwoordelijken Bondscoach
 Geeft trainingen aan geselecteerde spelers en coacht tijdens sportevenementen;
 Scout en selecteert sporters;
 Eindverantwoordelijk voor de meerjarenplanning, jaarplannen en evaluatie daarvan;
 Stelt trainingsprogramma’s op voor mentale, technische, tactische, fysieke ontwikkeling,
evalueert deze en stelt deze zo nodig bij;
 Vergaart, ontwikkelt en deelt kennis op sporttechnisch gebied;
 Stuurt begeleidingsstaf en aan;
 Ontwikkelt en ondersteunt het meerjarenplan;
 Draagt het geformuleerde beleid van de AFBN uit.
 Informeert, adviseert, ondersteunt talenten in alle facetten (technisch, tactisch, fysiek,
mentaal en sociaal);
 Legt verantwoording af aan het verantwoordelijke bestuurslid NLteams;

Functie-eisen
 Ervaring met trainen, coachen, managen en leidinggeven in organisaties;
 Goede schriftelijke en mondelinge vaardigheden;
 Goede pedagogische en didactische vaardigheden
 Goede organisatorische vaardigheden;
 Beschikt over goed (inter)nationaal netwerk;
 Is representatief voor de AFBN;
 Heeft een bovengemiddelde staat van dienst in het flagfootball;
 Vog

Geïnteresseerden die voldoen aan de gestelde eisen, kunnen een schriftelijke reactie voor 21
februari a.s. sturen naar: technischezaken@afbn.nl