Skip to main content

Wij willen jullie graag uitnodigen voor de komende algemene ledenvergadering, op zaterdag 23 april 2022. De vergadering zal om 10:00 uur aanvangen en zal naar verwachting duren tot 14:00 uur.

Deze keer willen wie iedereen graag fysiek ontmoeten in de kantine van handbalvereniging Saturnus Leiden, deze ligt naast Lightning Leiden.

Per vereniging mogen maximaal twee bestuursleden aanwezig zijn die als bestuurder staan ingeschreven bij de Kamer van Koophandel zoals vermeld is in de AFBN statuten. Aan- en afmelden voor de vergadering vernemen wij graag op voorzitter@afbn.nl, in geval van afwezigheid kan een andere vereniging gemachtigd worden om namens de eigen vereniging te stemmen.