Protocollen & Procedures

Net als iedere organisatie kan de AFBN niet zonder statuten en reglementen.