Vacatures

Vacature Bestuurslid Sport en Ontwikkeling

(vrijwilliger ca. 6- 8 uur per week)

Positie: Bestuurslid Sport en Ontwikkeling

Doel van de Positie:
Het Bestuurslid Sport en Ontwikkeling van de American Football Bond Nederland (AFBN) is verantwoordelijk voor het ontwikkelen en bevorderen van sporttechnische zaken en het stimuleren van de groei en verbetering van American football-verenigingen in Nederland. Deze rol omvat het ontwikkelen en implementeren van strategieën om de sportieve kwaliteit te verhogen, het vergroten van de sportparticipatie en het ondersteunen van de algehele ontwikkeling van American football.

Verantwoordelijkheden:

Sporttechnische Ontwikkeling:

 • Ontwikkelen en implementeren van een strategisch plan voor de sporttechnische ontwikkeling van American football in Nederland.
 • Coördineren van training- en coachingsprogramma’s om de kwaliteit van het spel en de prestaties van spelers te verbeteren.
 • Bevorderen van innovatie in speltechnieken, tactieken en training om de concurrentiekracht te versterken.

Verenigingsontwikkeling:

 • Identificeren en implementeren van programma’s ter ondersteuning van de groei en ontwikkeling van American football-verenigingen.
 • Faciliteren van samenwerking en uitwisseling van best practices tussen verenigingen.
 • Bevorderen van inclusiviteit en diversiteit binnen American football-verenigingen.

Jeugdontwikkeling:

 • Uitwerken van initiatieven om jeugdparticipatie in American football te vergroten.
 • Samenwerken met scholen en jeugdorganisaties om American football te introduceren en te promoten.
 • Ondersteunen van jeugdcompetities en -evenementen.

Opleiding en Certificering:

 • Ontwikkelen en implementeren van opleidings- en certificeringsprogramma’s voor coaches, scheidsrechters en andere betrokkenen.
 • Ondersteunen van continue professionele ontwikkeling voor sportkaderleden.

Competitie-uitbreiding:

 • Identificeren van kansen voor de uitbreiding van competities op verschillende niveaus.
 • Stimuleren van deelname aan competities op regionaal, nationaal en mogelijk internationaal niveau.

Samenwerking en Partnerschappen:

 • Opbouwen en onderhouden van samenwerkingsverbanden met andere sportorganisaties, overheden en relevante partners.
 • Onderhandelen over en beheren van sponsor- en partnerrelaties ter ondersteuning van sportontwikkelingsinitiatieven.

Monitoring en Evaluatie:

 • Implementeren van meetbare doelen en prestatie-indicatoren voor sporttechnische en ontwikkelingsprogramma’s.
 • Regelmatige evaluatie en rapportage van de voortgang aan het bestuur van de AFBN en relevante belanghebbenden.

Profiel van de Ideale Kandidaat:

 • Ruime ervaring in American football, bij voorkeur op zowel speler- als managementniveau.
 • Bewezen trackrecord in het ontwikkelen en implementeren van sporttechnische programma’s.
 • Kennis van en ervaring met de ontwikkeling van sportverenigingen en jeugdparticipatie.
 • Uitstekende communicatieve vaardigheden en het vermogen om samen te werken met diverse belanghebbenden.
 • Innovatief denkvermogen en bereidheid om nieuwe benaderingen te verkennen.
 • Leiderschapskwaliteiten en het vermogen om anderen te inspireren en te motiveren.
 • Affiniteit met inclusiviteit en diversiteit binnen de sport.

Het Bestuurslid Sport en Ontwikkeling draagt bij aan de groei en duurzaamheid van American football in Nederland door middel van doelgerichte sporttechnische ontwikkeling en het ondersteunen van verenigingen in hun groei. Deze rol is essentieel voor het creëren van een stimulerende omgeving voor spelers, coaches en andere betrokkenen om hun potentieel te bereiken en bij te dragen aan het succes van de sport op nationaal en internationaal niveau.