Bestuurssamenstelling

Huidige gegevens bestuur

Het Algemeen Bestuur heeft de dagelijkse leiding over American Football Bond Nederland.

Het bestuur heeft tot doel zich dagelijks in te zetten om een zo hoog mogelijk American footballspelniveau in Nederland te bewerkstelligen, door middel van het opbouwen en onderhouden van een gezonde structuur met gezonde en onafhankelijke clubs.

Het AFBN-bestuur zet zich hierbij in voor de promotie van American football in Nederland voor de aanwas van nieuwe leden en de beeldvorming van de sport in de media.

Het Bestuur bestaat uit de volgende bestuursleden:

Toine Beljaars

Voorzitter
voorzitter@afbn.nl

Vacant

Secretaris
secretaris@afbn.nl

Ans Oosterhuis

Penningmeester
penningmeester@afbn.nl

Ambra Marcucci

Bestuurslid Marketing & PR
marketing@afbn.nl

Stephan Tuinenburg

Bestuurslid Sport en Ontwikkeling
sport@afbn.nl

Notulen van de ALV zijn voor AFBN leden bij de secretaris op te vragen.

Rooster Bestuurssamenstelling AFBN

Functie Naam Ingangs-
datum
Eind-
datum
Benoeming /
1e herbenoeming /
2e herbenoeming
Voorzitter Toine Beljaars 24-05-2024 24-05-2024 Benoeming
Secretaris Vacant n.v.t. n.v.t.
Penningmeester Ans Oosterhuis 24-05-2024 24-05-2024 Benoeming
Bestuurslid Marketing & Communicatie Ambra Marcucci 05-10-2023 05-10-2027 Benoeming
Bestuurslid Sport & Ontwikkeling Stephan Tuinenburg 24-05-2024 24-05-2024 Benoeming