Bestuurssamenstelling

Huidige gegevens bestuur

Het Algemeen Bestuur heeft de dagelijkse leiding over American Football Bond Nederland.

Het bestuur heeft tot doel zich dagelijks in te zetten om een zo hoog mogelijk American footballspelniveau in Nederland te bewerkstelligen, door middel van het opbouwen en onderhouden van een gezonde structuur met gezonde en onafhankelijke clubs.

Het AFBN-bestuur zet zich hierbij in voor de promotie van American football in Nederland voor de aanwas van nieuwe leden en de beeldvorming van de sport in de media.

Het Bestuur bestaat uit de volgende bestuursleden:

Ronald Everduim

Voorzitter
voorzitter@afbn.nl

Vacant

Secretaris
secretaris@afbn.nl

Kyrina van Duijvenvoorde

Penningmeester
penningmeester@afbn.nl

Theo Dankers

Bestuurslid Technische Zaken
technischezaken@afbn.nl

Vacant

Bestuurslid PR en Marketing
communicatie@afbn.nl

Fedor van Grondelle

Bestuurslid Cheerleading
cheerleading@afbn.nl

Jeanette Willems-Schol

Bestuurslid Verenigingszaken

In haar werkzaamheden wordt het Bestuur ondersteund door de volgende Commissies:

Wedstrijdcommissie: wcie@afbn.nl
Tuchtcommissie: tuchtcommissie@afbn.nl
Medische Commissie
Ledenadministratie: ledenadministratie@afbn.nl
IT-Commissie: it@afbn.nl

Notulen van bestuursvergadering en die van de ALV zijn bij de secretaris op te vragen.

Rooster Bestuurssamenstelling AFBN

Functie Naam Ingangs-
datum
Eind-
datum
Benoeming /
1e herbenoeming /
2e herbenoeming
Voorzitter Ronald Everduim 12-09-2020 12-09-2023 Benoeming
Secretaris Vacant
Penningmeester Kyrina van Duijvenvoorde 19-10-2019 19-10-2022 Benoeming
Bestuurslid Technische Zaken Theo Dankers 02-02-2019 02-02-2022 Benoeming
Bestuurslid Verenigingszaken Jeanette Willems-Schol 19-10-2019 19-10-2022 Benoeming
Bestuurslid PR & Communicatie Vacant
Bestuurslid Cheerleading Fedor van Grondelle 17-10-2020 17-10-2023 Benoeming

Maximaal aantal herbenoemingen: 2 cf artikel 13.1 van de Statuten
Een termijn bedraagt maximaal 3 jaar.