Bestuurssamenstelling

Huidige gegevens bestuur

Het Algemeen Bestuur heeft de dagelijkse leiding over American Football Bond Nederland.

Het bestuur heeft tot doel zich dagelijks in te zetten om een zo hoog mogelijk American footballspelniveau in Nederland te bewerkstelligen, door middel van het opbouwen en onderhouden van een gezonde structuur met gezonde en onafhankelijke clubs.

Het AFBN-bestuur zet zich hierbij in voor de promotie van American football in Nederland voor de aanwas van nieuwe leden en de beeldvorming van de sport in de media.

Het Bestuur bestaat uit de volgende bestuursleden:

Chantalle Huis

Voorzitter a.i.
voorzitter@afbn.nl

Chantalle Huis

Secretaris
secretaris@afbn.nl

Maurice v Os

Penningmeester
penningmeester@afbn.nl

Vacant

Bestuurslid Technische Zaken
technischezaken@afbn.nl

Javier Sanchez

Bestuurslid Tacklebeleid
tacklebeleid@afbn.nl

Mevr D. Zondervan.

Vertrouwen contactpersoon.
vcp@afbn.nl

Vacant

Bestuurslid Verenigingszaken
verenigingszaken@afbn.nl

Vacant

bestuurslid PR/Communicatie
info@afbn.nl

In haar werkzaamheden wordt het Bestuur ondersteund door de volgende Commissies:

Wedstrijdcommissie: wcie@afbn.nl
Tuchtcommissie: tuchtcommissie@afbn.nl
Medische Commissie
Ledenadministratie: ledenadministratie@afbn.nl
IT-Commissie: it@afbn.nl
Vertrouwenspersoon: VCP@afbn.nl

Notulen van bestuursvergadering en die van de ALV zijn bij de secretaris op te vragen.

Rooster Bestuurssamenstelling AFBN

Functie Naam Ingangs-
datum
Eind-
datum
Benoeming /
1e herbenoeming /
2e herbenoeming
Voorzitter Ronald Everduim 12-09-2020 12-09-2023 Benoeming
Secretaris Chantalle Huis 19-09-2022 19-09-2025
Penningmeester Maurice van Os 19-09-2022 19-09-2025
Bestuurslid Technische Zaken Theo Dankers 02-02-2019 02-02-2022 23-04-2022
Bestuurslid Verenigingszaken Jeanette Willems-Schol 19-10-2019 19-10-2022 Benoeming
Bestuurslid Tackle Beleid Javier Sanchez 23-04-2022 23-04-2025
Bestuurslid Officials Rob v Kessel 23-04-2022 23-04-2025

Maximaal aantal herbenoemingen: 2 cf artikel 13.1 van de Statuten
Een termijn bedraagt maximaal 3 jaar.