Vertrouwens Contact Persoon

De AFBN Vertrouwens Contactpersoon

De American Football Bond Nederland beschikt over een door het NOC*NSF opgeleide Vertrouwens Contactpersoon.

De vertrouwenscontactpersoon (VCP) is het eerste aanspreekpunt voor vragen, vermoedens, meldingen, klachten en aangifte met betrekking tot grensoverschrijdend gedrag. De VCP is aanspreekbaar voor spelers, ouders van spelers, kaderleden, vrijwilligers en bestuurders.

In de meeste gevallen heeft jouw eigen club een vertrouwenscontactpersoon waarvan de contactgegeven op jullie website zijn te vinden. Heeft jouw club nou geen vertrouwenscontactpersoon of wil je graag met iemand anders praten dan kan je via onderstaande contactgegevens de Vertrouwens Contact Persoon benaderen.

De vertrouwenscontactpersoon verzorgt de eerste opvang en is het eerste aanspreekpunt. Zij neemt meldingen aan, informeert over mogelijke vervolgstappen, verzorgt procesbegeleiding en heeft een adviesrol richting verenigingen. Een aantal concrete voorbeelden van wanneer er contact met de VCP opgenomen kan worden:

  • Een vereniging wil preventief beleid opstellen om (seksuele) intimidatie/grensoverschrijdend gedrag te voorkomen;
  • Er is sprake geweest van (seksuele) intimidatie/grensoverschrijdend gedrag, dit kan offline en online plaats hebben gevonden;
  • Er is iemand beschuldigd van (seksuele) intimidatie/grensoverschrijdend gedrag;

Wil je in contact komen met de vertrouwenspersoon van de AFBN? Neem contact op met Desiree Zondervan via vcp@afbn.nl .

Kom je er niet uit met het VCP van de club en/of de AFBN dan is er ook nog een Vertrouwenspunt sport wat door NOC*NSF en alle bonden samen in het leven is geroepen.

LINKS